eunomia's Recent Activity

  1. eunomia đã trả lời vào chủ đề Unique Bot Blade and Soul TMH 1.3.2 hotfix 1 Ngày 21/04/2019.

    Các tính năng cũ như bản TMH ver 1.3.1 1 : Fix lỗi nhân vật bị kẹt góc ở tháp võ thần 2 : Tối ưu dps cho hệ phái Assassin

    20/4/19 lúc 05:00