Tài sản cố định hữu hình là gì?

Thảo luận trong 'Game Online Khác' bắt đầu bởi mlawkey, 25/3/20.

 1. mlawkey Thành viên

  Một trong các bước thành lập công ty là phải xác định được tài sản của công ty mình muốn thành lập. Bài viết sau đây Luật sư Lawkey sẽ giải thích rõ về tài sản cố định hữu hình để người đọc có thể hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này:
  1. Tài sản cố định là gì?
  Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý. Thì tài sản cố định được chia thành ba loại chính là tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính.
  2. Phân biệt tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
  2.1. Tài sản cố định hữu hình.
  + Tài sản cố định hữu hình là gì?
  Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

  Theo thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013 có quy định cụ thể về điều kiện được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình là phải thỏa mãn các điều kiện sau.

  + Tư liệu lao động
  Là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập. Hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định. Mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được. Nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên.
  Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
  Lưu ý:

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau. Trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau. Và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó. Nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản. Thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định. Được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

  Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm. Thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

  Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây. Hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.
  Như vậy vài viết trên đây công ty luật Lawkey đã xác định rõ tài sản cố định và tài sản cố định hữu hình.
   
  Tags:
 2. Comments

Chia sẻ trang này

Đang tải...