Tài sản ngắn hạn trong công ty

Thảo luận trong 'Game Online Khác' bắt đầu bởi mlawkey, 26/3/20.

 1. mlawkey Thành viên

  Một trong các bước thành lập công ty là phải xác định được tài sản của công ty mình muốn thành lập. Bài viết sau đây Luật sư Lawkey sẽ giải thích rõ về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp để người đọc có thể hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này:
  1. Hiểu thế nào về tài sản ngắn hạn?

  Tài sản ngắn hạn hay còn được gọi là tài sản lưu động, nó là một trong những khoản mục trong bảng cân đối kế toán có thể chuyển đổi sang tiền mặt trong thời hạn 24 tháng. Tài sản ngắn hạn bao gồm: tiền mặt và một số khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời đó cũng là những tài sản có tính thanh khoản khác.
  Tài sản ngắn hạn được đánh giá rất quan trọng trong kinh doanh bởi nó sẽ được sử dụng rất thương xuyên, sử dụng hàng ngày để chi trả cho các chi phí phát sinh khác trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó cũng là thước đo dùng để phản ánh các giá trị hiện có và tình hình biến động về kinh tế của doanh nghiệp tăng hau giảm.

  Thông thường tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp sẽ được tồn tại bằng rất nhiều hình thái trong đó có tiền, là các hiện vật như hàng hóa và các dạng đầu tư ngắn hạn như trái phiếu, cổ phiếu đều được liệt kê vào tài sản ngắn hạn.
  2. Phân loại tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn sẽ được phân loại thành 24 tài sản ở 6 nhóm khác nhau:

  Nhóm tài khoản: vốn bằng tiền
  Tiền mặt
  Tiền gửi ngân hàng
  Tiền đang chuyển

  Nhóm tài khoản: đầu tư tài chính ngắn hạn
  Đầu tư chứng khoán trong thời gian ngắn hạn
  Các khoản đầu tư ngắn hạn khác
  Các dự phòng về giảm giá đầu tư ngắn hạn

  Nhóm các tài khoản phải thu
  Tài khoản phải thu của khách hàng
  Thuế giá trị gia tăng
  Các khoản sẽ được thu nội bộ
  Các khoản nằm trong các khoản thu khác.
  Số lượng tài khoản phải thu khó đòi

  Nhóm ứng trước
  Tiền tạm ứng
  Chi phí chi trả ngắn hạn
  Số tài sản được sử dụng để cầm cố

  Nhóm hàng tồn kho
  Số lượng hàng đang mua
  Nguyên vật liệu
  Công cụ và dụng cụ
  Các chi phí cho việc sản xuất đang tiến hành
  Thành phẩm và hàng hóa
  Số hàng hóa đã được gửi đi bán
  Dự phòng về hàng hóa tồn kho
  Nhóm chi sự nghiệp
  Số tiền dùng với mục đích chi sự nghiệp, số tiền này được dùng để chi vào các dịp lễ tết…
  Như vậy vài viết trên đây công ty luật Lawkey đã xác định rõ tài sản ngắn hạn.
   
  Tags:
 2. Comments

Chia sẻ trang này

Đang tải...