Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.2 hotfix 5 Ngày 15/09/2022

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 3
  Mã:
  - Fix lỗi đánh Boss 1 nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 
   
 2. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 4
  Mã:
  - Fix lỗi tạo đá sương bạc
  - Fix lỗi nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn Party 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...