Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 10 Ngày 04/03/2023

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.4.5 hotfix 3
  Mã:
  1 : Fix lỗi nhận sai Party
  2 : Thêm chức năng: Cảnh báo long mạnh động vạn nguyệt
  3 : Fix lỗi kết nối billing tk VIP
  4 : Fix lỗi nhân vật đứng chơi khi Farm nhiều tọa độ
  5 : Thêm chức năng tự động set tất cả có quyền mời nhóm khi lập PT 
   
 2. eunomia
  ver 1.4.6
  Mã:
  - Tương thích với bản mới của BnS
  
   
 3. eunomia
  ver 1.4.7
  Mã:
  - Cập nhật Auto Combo kỹ năng cho cung thủ, các bạn lưu ý chuyển về chế độ Classic Mode để tránh bị khóa chuột ở chế độ B&S Mode sẽ làm cung thủ bắn trượt mục tiêu.
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi khi sử dụng súp rồng
   
 4. eunomia
  ver 1.4.8
  Mã:
  - Cập nhật chức năng Farm đảo xiềng xích cho tài khoản VIP 
   
 5. eunomia
  ver 1.4.9
  Mã:
  - Cập nhật chức năng tự động chấp nhận yêu cầu xin vào nhóm
  - Tôi ưu chức năng famr linh thạch đảo xiềng xích 
   
 6. eunomia
  ver 1.5.0
  Mã:
  - Tương thích phiên bản mới
  - fix lỗi hongsil 
   
 7. eunomia
  ver 1.5.1
  Mã:
  - Fix lỗi login
  - Thêm một số tính năng
   
 8. eunomia
  ver 1.5.2 hotfix 1
  Mã:
  - Tối ưu nhặt đồ trong party
  
   
 9. eunomia
  ver 1.5.3
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi khi farm xu ở Mê cung đổ nát
  - Class archer sử dụng được ở tài khoản thường 
  [/I]
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/1/20
 10. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 1
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi không sửa đồ, không phân tách đồ do bot nhận sai hòm đồ
  - Hỗ trợ nhánh 03 BM ngự kiếm cho tài khoản VIP, các bạn vui lòng chọn hệ kỹ năng trong Tab kỹ năng để sử dụng
  [/I]
   
 11. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 2
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tối ưu kỹ năng nhánh 01 cho KFM xích hổ
  - Tối ưu kỹ năng nhánh 03 cho BM ngự kiếm (VIP)
  - Hỗ trợ nhánh 03 KFM hắc lang cho tài khoản VIP, các bạn vui lòng chọn hệ kỹ năng trong Tab kỹ năng để sử dụng 
  [/I]
   
 12. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 3
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi BM ngự kiếm
  - Thêm tùy chọn: Hang Móng Vuốt - 01 người (VIP) trong tab nhiệm vụ
  - Tối ưu BM ngự kiếm farm Hang Móng Vuốt
  
  [/I]
   
 13. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 4
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Cập nhật Đấu trường Hải Tặc (VIP) trong Tab Nhiệm Vụ
  - Tối ưu Hang Móng Vuốt cho class kiếm vũ 
  [/I]
   
 14. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 5
  Mã:
  -
  Mã:
   Fix lỗi di chuyển qua long mạch
  [/I]
   
 15. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 6
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tối ưu farm Hang Móng Vuốt cho BM nhánh 03 ngự kiếm
  - Tối ưu kỹ năng cho Class Cuồng Địa Sư 
  [/I]
   
 16. eunomia
  ver 1.5.3 hotfix 7
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi thỉnh thoảng bot đứng im ở tháp võ thần 
  [/I]
   
 17. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 1
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Cập nhật tương thích với bản cập nhật Kho số 0
  - Fix lỗi không nhận nhân vật ở 64bit 
  [/I]
   
 18. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 2
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tối ưu farm Hang Móng Vuốt cho Class SF
  - Cập nhật nhiệm vụ Ảo Cảnh Hắc Long cho tài khoản thường với các chức năng sau:
  + Tự ăn súp rồng, mỳ tương đen bánh bao trong Ảo Cảnh Hắc Long
  + Tự chạy random đến 13 địa điểm khác nhau trong map sau khi bị PK về làng
  + Tự động đăng nhập lại games khi bị disconnect
  + Tự động bật auto in games
  + Random chuyển kênh mỗi khi bị PK về làng
  
   
 19. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 3
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Cập nhật phụ bản Đền Bão Cát trong Tab nhiệm vụ 
   
 20. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 4
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tối ưu phụ bản Đền Bão Cát cho class tay dài
  - Thêm chức năng sử dụng thuốc hồi sinh hồi phục long huyết trong phụ bản Hang Móng Vuốt 
  [/I]
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...