Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 10 Ngày 04/03/2023

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 7
  Mã:
  - Cập nhật Kỹ năng combo pháp sư âm dương trong Tab Kỹ năng 
   
 2. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 8
  Mã:
  - Fix lỗi FM nhánh 03 không sử dụng được Skill
  - Fix lỗi không tạo đá sương bạc
  - Fix lỗi không tạo bùa kinh nghiệm hồng môn 500K
  - Cập nhật tính năng tạo bùa kinh nghiệm hồng môn 100K (VIP) ở Tab tiện ích 
   
 3. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 9
  Mã:
  - Cập nhật chứ năng tự động mở hòm thư cho tài khoản VIP trong Tab Tiện ích 
   
 4. eunomia
  ver 1.5.7
  Mã:
  - Cập nhật bản mới tương thích với phiên bản Đường lên tiên giới 
   
 5. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 1
  Mã:
  - Fix lỗi ghép bùa kinh nghiệm hồng môn
  - Fix lỗi mở thư 
   
 6. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 2
  Mã:
  - Chỉnh lại thời gian tạo đá sương bạc xuống 03h
  ver 1.5.7 hotfix 1
  - Fix lỗi ghép bùa kinh nghiệm hồng môn
  - Fix lỗi mở thư 
   
 7. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 3
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Quỷ Kiếm Ảo Ảnh 
   
 8. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 4
  Mã:
  - Cập nhật Đảo Cửu Nam trong tab nhiệm vụ 
   
 9. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 5
  Mã:
  - Cập nhật autocombo Skill SUM nhánh 03 - Ảo Ảnh cho tài khoàn VIP
   
 10. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 6
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi khi bị kẹt ở Ảo Cảnh Hắc Long 
   
 11. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 7
  Mã:
  - Cập nhật autocombo cho Thiên Đạo Sư
  - Fix lỗi Ảo cảnh hắc long
   
 12. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 8
  Mã:
  - Cập nhật kỹ năng nhánh 2 Bão Sấm cho Thiên Đạo Sư 
   
 13. eunomia
  ver 1.5.7 hotfix 9
  Mã:
  - Tương thích Bản cập nhật Thung Lũng Vạn Lâm
   
 14. eunomia
  ver 1.5.8
  Mã:
  - Fix lỗi ghép bùa 10k
  - Tối ưu kỹ năng cho BD nhánh 03
  - Ảo Cảnh Hắc Long có thể sử dụng được ở tài khoản thường
   
 15. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 1
  Mã:
  - Cập nhật Vùng Đất Rạn cho tài khoản VIP
   
 16. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 2
  Mã:
  - Thêm chức năng tự động chuyển kênh cố định cho Ảo Cảnh Hắc Long ở tab Tiện ích 
   
 17. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 3
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Thuật sư tử thần
   
 18. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 3.1
  Mã:
  - Fix lỗi nhận sai mob tháp võ thần
   
 19. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 4.1
  Mã:
  - Fix lỗi Data bot
  - Cập nhật kỹ năng nhánh 03 cho Thuật sư 
   
 20. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 5
  Mã:
  - Fix lỗi ghép bùa 10k, 50k
  - Fix lỗi tạo đá sương bạc 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...