Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 11 Ngày 28/04/2023

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 6
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận chìa khóa ở nhiệm vụ Kho báu bí mật của Hongsil
   
 2. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 7
  Mã:
  - Fix lỗi nhiệm vụ Khó báu bí mật của Hongsil
  - Fix lỗi tạo đá sương bạc, ghép bùa 10k, 50k
   
 3. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 8
  Mã:
  - Fix lỗi nhiệm vụ Kho bí mật của Hongsil với các class tay ngắn
  - Cập nhật tính năng Farm nguyệt thạch làng sơn nguyệt - Đảo cửu nguyệt 
   
 4. eunomia
  ver 1.5.8 hotfix 9.1
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật UE4
  - Fix lỗi không nhận script 
   
 5. eunomia
  ver 1.5.9
  Mã:
  - Fix lỗi skill BM và WL
  - Fix lỗi load script tự động chạy chỗ luyện 
   
 6. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 1
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận nhân vật sau khi cập nhật BNS 
   
 7. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 2.1
  Mã:
  - Fix lỗi ping cao gây dis games
  -Fix bug tháp 
   
 8. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 2.2
  Mã:
  - Fix HongSill 
   
 9. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 3
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Rừng Thiên Thủy kỳ ảo
  - Fix lỗi crash bot khi farm ở Vùng Đất Rạn 
   
 10. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 4
  Mã:
  - Fix lỗi không trả quest Sức mạnh vô hạn - Đảo cửu nguyệt 
   
 11. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 5
  Mã:
  - Fix lỗi phân tách rương vũ khí bị khóa khi phân tách vũ khí song kiếm
   
 12. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 5.1
  Mã:
  - Cập nhật auto combo cơ bản cho Class Song Kiếm
   
 13. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 6
  Mã:
  - Fix tạm lỗi không phân tách được vũ khí song kiếm do lỗi games 
   
 14. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 7
  Mã:
  - Fix lỗi tháp võ thần tầng 9
   
 15. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 8
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật mới 01/2022
   
 16. eunomia
  ver 1.5.9 hotfix 9
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật đại chiến thiên ma 
   
 17. eunomia
  ver 1.6.0
  Mã:
  - Cập nhật tính năng farm EXP Tháp Phong Ma 
   
 18. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 1
  Mã:
  - Cập nhật nhiệm vụ Tháp Phong Ma cho Party nhiều người 
   
 19. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 2
  Mã:
  - Cập nhật nhiệm vụ Tháp Phong Ma cho một người
  - Tối ưu script các nhiệm vụ Tháp Phong Ma 
   
 20. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 3
  Mã:
  - Tối ưu script các nhiệm vụ Tháp Phong Ma 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...