Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 25 Ngày 03/06/2024

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 4
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật khí công sư thiên thủ 
   
 2. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 5
  Mã:
  - Fix lỗi bot bị dừng ở các dòng fly trong nhiệm vụ tháp phong ma 
   
 3. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 6
  Mã:
  - Fix lỗi skill combo của BladeMaster
   
 4. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 7
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi combo skill của triệu hồi sư (sum)
  - Thêm chức năng tự reset map khi bị kẹt trong Tháp Phong Ma
   
 5. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 8
  Mã:
  - Fix một số lỗi ở nhiệm vụ Tháp Phong Ma
  - Tối ưu skill Triệu Hồi Sư (SUM) cho nhiệm vụ Tháp Phong Ma 
   
 6. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 8.1
  Mã:
  - Fix lỗi đánh Boss 1 trong nhiệm vụ Tháp Phong Ma
  - Fix lỗi tự tìm đội trong phòng chờ phụ bản Tháp Phong Ma
   
 7. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 8.2
  Mã:
  - Fix lỗi skill thuật sư (WL) nhánh 2
  - Fix lỗi kẹt cầu thang Tháp Phong Ma
   
 8. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 8.3
  Mã:
  - Tối ưu Skill cho thuật sư (WL)
  - Thêm chức năng bot tự động chuyển về nhiệm vụ "Tháp Phong Ma Solo" khi đang chạy nhiệm vụ "Tháp Phong Ma Party" mà bị kẹt hoặc party bị out hết thành viên
   
 9. eunomia
  ver 1.6.0 hotfix 9
  Mã:
  - Tối ưu kỹ năng cho cuồng địa sư (DES)
  - Fix một số lỗi kẹt map ở nhiệm vụ Tháp Phong Ma
  - Thêm tùy chọn "Tự động chuyển chế độ solo khi kẹt map" trong tab tiện ích: Sau khi tích tùy chọn này bot sẽ tự động chuyển về nhiệm vụ "Tháp Phong Ma Solo" khi đang chạy nhiệm vụ "Tháp Phong Ma Party" mà bị kẹt map.
   
 10. eunomia
  ver 1.6.1
  Mã:
  - Cập nhật tính năng tự động đăng nhập khi bị disconnect với nhiệm vụ Tháp Phong Ma. Để có thể sử dụng tính năng này, các bạn phải vào Tháp Phong Ma từ map ngoài (đồng bằng thủy nguyệt -> quán rượu đại ngưu -> đoàn du mục thiên không) 
   
 11. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 1
  Mã:
  - Cập nhật kỹ năng nhánh 03 Thiên Thủ của Khí công sư (SF)
  - Fix lỗi kẹt map ở map chờ ngoài phụ bản Tháp Phong Ma
   
 12. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 2
  Mã:
  - Fix lỗi bot kẹt ở mục Tìm nhóm trong phòng chờ F8
  - Tối ưu chức năng autologin Tháp Phong Ma 
   
 13. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 4
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật bị kẹt ở lối vào Tháp Phong Ma
   
 14. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 5
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Xưởng Vũ Khí Ngầm
  - Cập nhật nhiệm vụ Xưởng Vũ Khí Ngầm 
   
 15. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 6
  Mã:
  - Tối ưu Quest Xưởng Vũ Khí Ngầm cho tay ngắn
  - Fix một số lỗi phát sinh trong Quest Xưởng Vũ Khí Ngầm 
   
 16. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 7
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi ở nhiệm vụ Xưởng Vũ Khí Ngầm
   
 17. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 8
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận ID nhân vật ở một số trường hợp
   
 18. eunomia
  ver 1.6.1 hotfix 9
  Mã:
  - Cập nhật kỹ năng xạ thủ nhánh 3
  - Tối ưu kỹ năng sát thủ 
   
 19. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 1
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Đại Thử Thách
  - Thêm nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 
   
 20. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 2
  Mã:
  - Tối ưu nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...