Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 3 Ngày 24/11/2022

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 5
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi ở Quest Hang Móng Vuốt và Đền Bão Cát
  - Fix lỗi tấn công nhầm Long mạch làng sơn nguyệt - Đảo Cửu Nguyệt 
   
 2. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 6
  Mã:
  
  
  Mã:
  -Bổ sung phân tách rương vũ khí sương bạc, vũ khí huyết phong, vũ khí Gulla, vũ khí hiệp cốc
  - Bổ sung nhặt đồ sự kiện (Biểu tượng hồng môn) trong tùy chọn nhặt đồ
  - Fix một số lỗi nhật sai HP nhân vật
  - Bỏ skill Hút năng lượng của SF để fix lỗi nhân vật đứng chơi do nhầm trạng thái 
  [/I]
   
 3. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 7
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật cuồng long song nguyệt 
  [/I]
   
 4. eunomia
  ver 1.5.4 hotfix 8
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Kỹ năng nhánh 03 của BM và KFM sử dụng được ở tài khoản thường
  - Cập nhật kỹ năng nhánh 03 Song Nguyệt cho Des ở tài khoản VIP 
  [/I]
   
 5. eunomia
  ver 1.5.5
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tương thích phiên bản mới của BnS 
  [/I]
   
 6. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 1
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi không cảnh báo long mạch làng sơn nguyệt
  - Fix một số lỗi không tương thích khác 
  [/I]
   
 7. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 2
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi không sử dụng bùa tăng kinh nghiệm 2s
  - Fix lỗi nhận sai HP nhân vật = 0 
  [/I]
   
 8. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 3
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Thêm chức năng Câu cá trong Tab nhiệm vụ cho tài khoản thường
  - Fix lỗi nhân vật thỉnh thoảng đứng chơi ở tháp võ thần 
  [/I]
   
 9. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 4
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi không thực hiện câu cá 
  [/I]
   
 10. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 5
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi nhân vật bị kẹt ở đoạn fly tháp võ thần
  - Cập nhật skill combo nhánh 03 Sin Ám Linh
  [/I]
   
 11. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 6
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Fix lỗi câu cá ở Vườn Thiên Mệnh
  - Fix lỗi nhân vật bị kẹt ở các điểm fly tháp võ thần 
  [/I]
   
 12. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 7
  Mã:
  
  
  Mã:
  - Tương thích bản cập nhật sinh nhật tháng 3
  - Ảo cảnh hắc long chuyển sang sử dụng auto của Unibot và chuyển sang chế độ VIP
  [/I]
   
 13. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 8
  Mã:
  - Fix lỗi autologin
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/9/20
 14. eunomia
  ver 1.5.5 hotfix 9
  Mã:
  - Fix lỗi không sử dụng được autologin
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/9/20
 15. eunomia
  ver 1.5.6
  Mã:
  - Tối ưu autologin
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi ở mê cung đổ nát
  - Bot login 1 account 
   
 16. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 2
  Mã:
  - Fix lỗi disconnect client khi chọn nhân vật vào games 
   
 17. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 3
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận bot 
   
 18. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 4
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận ID nhân vật 
   
 19. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 5
  Mã:
   
  - Fix lỗi nhân vật đứng chơi tháp võ thần
  - Cập nhật thêm chức năng chuyển đổi đá biến đổi sương bạc trong Tab Tiện ích cho TK VIP 
   
 20. eunomia
  ver 1.5.6 hotfix 6
  Mã:
  - Tương thích bản cập nhật Pháp sư Âm Dương 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...