Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 3 Ngày 24/11/2022

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 3
  Mã:
  - Fix lỗi đánh Boss 1 nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 
   
 2. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 4
  Mã:
  - Fix lỗi tạo đá sương bạc
  - Fix lỗi nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn Party 
   
 3. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 5
  Mã:
  - Cập nhật Skill nhánh 2 Thiên Nhiên cho triệu hồi sư
   
 4. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 6
  Mã:
  - Fix lỗi chuyển đổi đá sương bạc
  - Thêm chức năng chuyển đổi đá thượng hạng sương bạc trong tab Tiện ích 
   
 5. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 6.1
  Mã:
  - Fix lỗi không nhận skill 
   
 6. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 7
  Mã:
  - Câp nhật nhiệm vụ Đền Danh Vọng Bang Namdo
   
 7. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 8
  Mã:
  - Tối ưu nhiệm vụ: Đền Danh Vọng Bang Namdo 
   
 8. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 9
  Mã:
  - Cập nhật kỹ năng nhánh 3 đấu sĩ: Viêm Đế 
   
 9. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 9.1
  Mã:
  - Fix lỗi hóa sói của KFM nhánh 3 
   
 10. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 9.2
  Mã:
  - Tối ưu kỹ năng nhánh 1 cho hệ phái sát thủ 
   
 11. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 9.3
  Mã:
  - Tối ưu kỹ năng cho BM nhánh 3 
   
 12. eunomia
  ver 1.6.2 hotfix 9.4
  Mã:
  - Fix lỗi thỉnh thoảng bị crash BNS khi load map 
   
 13. eunomia
  ver 1.6.3
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật Nhạc sư mới
  - Cập nhật nhiệm vụ farm EXP Thiên thủ la hán 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...