Unique Bot Blade and Soul TMH 1.6.3 hotfix 25 Ngày 03/06/2024

Thảo luận trong 'Download Bot BnS' bắt đầu bởi eunomia, 1/6/18.

 1. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 11
  Mã:
  - Cập nhật nhiệm vụ Viện Nghiên Cứu Biến Thể Hắc Long 
  
  
  Mã:
  
  
  Mã:
  
  
   
 2. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 12
  Mã:
  - Tương thích với bản BNS TW
  - Cập nhật nhiệm vụ Đổi chìa khóa kho báu Thiên Lưu
  - Cập nhật nhiệm vụ Đoàn Quỷ Diện
  - Cập nhật nhiệm vụ Căn Cứ Chi Viện Hỗn Loạn 
   
 3. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 13
  Mã:
  - Tương thích bản cập nhật BNS TW mới 
   
 4. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 14
  Mã:
  - Cập nhật tùy chọn giao diện tiếng Anh 
   
 5. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 15
  Mã:
  - Fix lỗi nhận sai skill warrior 
   
 6. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 16
  Mã:
  - Fix lỗi nhận sai hòm đồ
  - Tối ưu Quest Chaos Supply Chain Solo và Change Key Celestial Basin Treasure 
   
 7. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 17
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật BNS TW mới 
   
 8. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 18
  Mã:
  - Cập nhật 02 nhiệm vụ mới Silverfrost Collection và Northern Collection 
   
 9. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 19
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật BNS TW mới 
   
 10. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 20
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật BNS TW mới
  - Câp nhật nhiệm vụ mới Solak Collection 
   
 11. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 22
  Mã:
  - Fix lỗi nhận sai skill và item 
   
 12. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 22
  Mã:
  - Cập nhật nhiệm vụ Yeti 
   
 13. eunomia
  ver 1.6.3 hotfix 23
  Mã:
  - Tương thích với bản cập nhật tháng 4/2024 
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...